O Firmie

Firma Zefir Audytor Sp. z o. o. świadczy profesjonalne usługi w zakresie badania sprawozdań finansowych oraz obsługi księgowo-rachunkowej. Nasza siedziba mieści się w Koszalinie. Jesteśmy wpisani na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3528.

 

Działamy kompleksowo. Możemy Państwu zaoferować szeroki wachlarz usług od badania sprawozdań finansowych przez prowadzenie każdego rodzaju księgowości, kadr i płac aż po profesjonalne usługi finansowe, takie jak przygotowywanie business planu czy doradztwo w zakresie pozyskiwania kapitału. Nasza kadra jest doświadczona i kompetentna. Wszystkie realizowane przez nas projekty budowane są w oparciu o merytoryczną, popartą wieloletnią praktyką, wiedzę finansowo-gospodarczą.

 

Głównym zadaniem, jakie stawia przed sobą nasza firma, jest kompleksowa i profesjonalna pomoc w prowadzeniu firm naszych klientów. Wszystkie finansowe, księgowe i kadrowe aspekty funkcjonowania firmy mogą zostać poddane pod naszą pieczę. Nasza, poparta doświadczeniem, wiedza w tym zakresie stanowi gwarancję bezpieczeństwa obsługiwanych przez nas firm. Stabilne fundamenty finansowo-księgowe są kluczową sprawą dla funkcjonowania każdej firmy – stanowią solidną podstawę, która pozwala przedsiębiorstwu swobodnie rozwijać skrzydła. Pomożemy Państwu zbudować te fundamenty i zadbamy o to by nigdy się nie zachwiały !

 

Zarząd Spółki:

 

Prezes Zarządu Tomasz Szarpatowski - biegły rewident nr ewid. 10982

Anna Maria Szarpatowska - prokurent

 

Zapraszamy !

Usługi

Podstawowym zakresem działalności spółki jest:

Badanie sprawozdań finansowych

 • badanie rocznych, śródrocznych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 • przegląd dokumentacji organizacyjno-prawnej firmy
 • udział w inwentaryzacji zapasów / udziałów, itp.
 • weryfikacja dokumentacji źródłowej
 • analiza i ocena sytuacji finansowej firmy
 • sprawdzenie stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i procedur kontroli wewnętrznej
 • sprawdzenie prawidłowości wyceny poszczególnych pozycji aktywów, pasywów bilansu oraz rachunku zysków i strat

Nadzór księgowy

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • opracowanie zakładowego planu kont; bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT)
  oraz podatku od towarów i usług (VAT)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji
 • sporządzanie bilansów, rachunków wyników; okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS i NBP
 • przygotowywanie niezbędnych zestawień, pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady Nadzorczej itp.

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia
 • bieżące udzielanie porad w zakresie przepisów prawa podatkowego
 • sporządzanie rozliczeń rocznych

Ewidencja przychodów

 • miesięczne naliczanie podatku (PPE)
 • bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT)
 • sporządzanie rozliczeń rocznych

Usługi kadrowo-płacowe

 • sporządzanie list płac z umów o pracę
 • sporządzanie list płac z umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie druków ZUS RMUA; sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT-11, PIT-8B)
 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT-4R)
 • usługi w zakresie zakładania i rejestracji firm osób fizycznych i spółek
 • proces zakładania Spółki:
 • sporządzenie umowy; rejestracja umowy u notariusza
 • rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)
 • zgłoszenie do urzędu statystycznego
 • zgłoszenie do urzędu skarbowego (US): o nadanie nr NIP i zgłoszenie do VAT.

Usługi finansowe

 • doradztwo w zakresie źródeł pozyskiwania kapitału kredyty bankowe analiza zapotrzebowania na środki finansowe
 • przygotowanie wniosku
 • przygotowanie business planu
 • przygotowanie dokumentów dodatkowych. analizy finansowe business plan
 • prognozy: bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych
 • analiza wskaźnikowa.

Kontakt

Zakład Ekspertyz Finansów i Rachunkowości Audytor Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

 

ul. Emilii Gierczak 41 a

75-333 Koszalin

 

Wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3528

KRS: 0000335243

NIP: 669-050-39-10

REGON:008121401

Kapitał zakładowy: 10 000 zł opłacony w całości

 

Prezes Zarządu Tomasz Szarpatowski:

tel. 503 976 098

mail: t.szarpatowski@zefiraudytor.pl

 

Anna Maria Szarpatowska:

tel. 501 801 206

mail: biuro@zefiraudytor.pl

 

Drukuj